Dry needling hoitoa asiakkaan selkään

Dry needling (DN) eli kuivaneulaus on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa.

Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja.

Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä (TrP). Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. DN-hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja.

Lähde: https://www.dryneedling.fi/dry-needling/


DN -hoitoa voi opiskella ja antaa ainoastaan terveydenalan ammattilainen. Hoito kuuluu potilasvakuutuksen piiriin.


Miten hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta?

Kiinalaiseen lääketieteeseenperustuvassa akupunktiossa kehoa hoidetaan meridiaanien eli energiakanavien akupisteitä hyödyntäen. Dry needlingissä käsitellään lihaksessa olevia kireitä ja aristavia lihasjuosteita (=triggerpisteitä), jotka usein aiheuttavat säteily tai heijastekipua.


Kenelle Dry Needling sopii?

Hegu Onex akupunktioneulat

Kuivaneulaus sopii kaikille. Sitä voi käyttää omana hoitomuotonansa tai osana hierontaa.

Mihin kuivaneulaus sopii erityisen hyvin?

DN:llä voidaan hoitaa hankalia lihasjännityksiä (TrP), joita ei välttämättä saa pelkällä hieronnalla hellittämään. Esimerkiksi triggerpiste voi sijaita syvemmällä lihaksessa tai oireileva lihas on toisen lihaksen alla. Tällaisia lihaksia ovat muunmuassa pieni pakaralihas sekä lavanaluslihas.

Dry Needling :llä voidaan hoitaa:

 • Nivellukkoja – nivelten lukot johtuvat usein ympärillä olevien poikkijuovaisen lihaskudosten (lihasten) sekä sidekudoskalvojen (Fascia) jännityksestä. Nivelten ympärillä kudos on tiiviimpää ja vahvempaa, joten käsin jumien avaaminen voi olla hyvin haastavaa.
 • päänsärkyä ja jopa migreeniä
 • purentalihasten kiputiloja
 • lihasten heijaste tai säteilykipuja
 • alaselkä kipuja sekä välilevynpullistumasta johtuvia kiputiloja – DN on kivuton hoitomuoto, joka sopii erinomaisesti alaselkäkivuista kärsiville. Välilevynpullistuman aikana hieronta voi aiheuttaa liikaa painetta hoidettavalle alueelle, jolloin selkä ärtyy entisestään. Hoidolla ei pysty korjaamaan välilevynpullistumaa, mutta sillä voidaan lieventää siitä aiheutuneita kiputiloja. Akuutissa vaiheessa en suosittele alaselän käsittelyä ollenkaan, vaan lepo on paras lääke.
 • liikerajoituksia
 • kroonistuneita kiputiloja tai jännitystiloja
 • noidannuolia eli selän pitkittyneitä lihaskramppeja
 • tennis- ja golfkyynerpäätä – Ei akuutissa vaiheessa, jolloin alueella voi olla tulehdusta. Tulehduksen merkkejä ovat turvotus, kuumoitus, punoitus. Tulehtuneita alueita voi lähestyä myös epäsuorasti, jolloin voidaan rentouttaa lihaksen kautta kireää ja ärtynyttä jännealuetta.
 • kehoa jonka hermosto käy ylikierroksilla – Akupunktioneulat tutkitusti aktivoivat aivoissamme parasympaattisen hermoston, joka auttaa kehoa palautumaan ja rentoutumaan. Myös hieronta aktivoi parasympaattista hermostoa.
 • plantaarifaskiitti

DN -hoito kuuluu TMI Nea Piiroisella muiden tekniikoiden käytön ohella hoitotoimenpiteeseen eli jos koetaan tarpeelliseksi käsitellä aluetta neuloilla, keskustellaan tästä yhdessä asiakkaan kanssa.


Dry Needling hoidon kesto

Hoidon kesto voi olla parista minuutista jopa tuntiin. Tässä on paljon yksilöllisiä eroja. Myös sillä, missä tilassa hermostomme hoitohetkellä on, voi olla vaikutusta hoidon lopputulokseen. Keho joka käy kierroksilla (eli sympaattisen hermoston ollessa yliaktiivinen) vaatii myös pidemmän hoitoajan neulojen kanssa. Yksinkertaistettuna jos olet jännittynyt etkä saa itseäsi rentoutumaan hieronnan aikana, voi sympaattinen hermostosi olla yliaktiivinen.

Mikä voi olla esteenä dry needling -käsittelylle:

– verenvuotosairaus
– lääkitys joka altistaa verenvuodolle
– neulapelko
– akuutti vamma
– hoidettavassa raajassa lymfanestekierron häiriö
– infektio
– hoito on muista syistä sopimaton tilanteeseen nähden

Lue lisää: https://www.dryneedling.fi/dry-needling/